BENARKAH KALENDER ISLAM TIDAK SAMPAI 1500H? PADAHAL SEKARANG SUDAH 1439 H – Hari kiamat

BENARKAH KALENDER ISLAM TIDAK SAMPAI 1500H? PADAHAL SEKARANG SUDAH 1439 H – Hari kiamat

Tidakkah pernah terlintas dalam pemikiran kita tentang usia bumi ini? Adakah bumi ini masih mampu menampung manusia- manusia yang melakukan kekejaman? Bersediakah kita menghadapi alam barzakh? Cukup ke bekalan kita untuk masuk ke syurga Allah? La illaha illa Allah ( Tiada tuhan melainkan Allah).

Sesungguhnya, Rasulluah SAW pernah berkata, bahawa zaman ini dibahagi kepada 5. Iaitu Zaman Nubuwwah, Zaman Khalifah, Zaman Al-Mulk kerajaan, Zaman Jababiro dan berulang semula pada Zaman Khalifah.

1. Zaman Nubuwwah

Zaman Nubuwwah adalah zaman kenabian diawali daripada zaman Nabi Adam AS sampai Baginda Nabi Muhammad SAW. Dizaman inilah, kejayaan Islam berlangsung dimana Islam dapat menguasai 2/3 dunia. Sebelum zaman ini, dunia berada pada Zaman Udaibiyah atau Jahiliyyah, dimana banyak terjadi pelacuran, kekerasan, penindasan, kekufuran dan sebagainya. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam ditugaskan untuk memperbaiki zaman tersebut.

2. Zaman Khilafah l

Pada zaman inilah para Sahabat menggantikan tugas atau lebih tepatnya meneruskan Dakwah Islam, setelah Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam wafat.

“Setelah Khilafatun ‘ala Minhaj An-Nubuwwah, 30 tahun kemudian Allah SWT memberikan Mulkan ‘Adhan kepada yang Dia kehendaki.”
[HR. Abu Dawud, Ahmad, Tirmidzi dan Hakim]

Jika dihitung masa Ke-Khalifah-an pada zaman ini ialah :
– Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiallahu ‘anhu, selama 2 tahun.
– Umar bin Khattab radhiallahu ‘anhu selama 10 tahun.
– Utsman bin Affan radhiallahu ‘anhu selama 12 tahun.
– Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu selama 6 tahun.

Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiallahu ‘anhu wafat, dakwah ini diteruskan oleh putranya Hasan bin Ali radhiallahu ‘anhu yang memegang Ke-Khalifah-an selama 6 bulan. Hasan telah menarik diri pada bulan Rabi’ul Awwal tahun 41 H. Ini memberi erti, Zaman Khilafat 1 genap 30 tahun semenjak sepeninggalan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam, pada Rabi’ul Awwal tahun 11 H.

Saat penarikam diri Hasan bin Ali radhiallahu ‘anhu disebut juga tahun pemersatuan ummat. Karena pada masa itu beliau mampu menyatukan dua kelompok yang berseteru. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam pernah bersabda mengenai ini:

“Anakku ini adalah pemimpin, dan Allah kelak akan menyatukan dengannya dua kelompok besar muslimin.” [HR. Bukhari]

3. Zaman Mulkan ‘Adhan

Dizaman inilah Kerajaan-kerajaan Islam menyebarkan Dakwah di Indonesia, seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Malaka, dan sebagainya. Zaman Mulkan ‘Adhan dimulai dengan pembantaian kaum Muslimin oleh kaum Khawarij seperti pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Thalib –RA, pembantaian putra beliau sekaligus cucu Rasulullah SAW, Sayyidina Husein, dan pembantaian-pembantaian lainnya.

Kemudian dilanjutkan oleh masa Khilafah Islamiyah. Pada zaman ini, umat Islam dipimpin dengan pola Kerajaan Islam dalam masa yang cukup lama iaitu sejak tahun 40 H hingga tahun 1342 H atau sekitar 13 abad, tepatnya selama 1302 tahun. Zaman ini merupakan puncak Kejayaan Islam yang Dipimpin oleh 3 Khilafah Islamiyah atau Kerajaan Islam Besar, iaitu:

– Dinasti Bani Umayyah;
Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Dinasti Umayyah terkenal sebagai pemimpin yang adil, bersahaja dan dicintai oleh rakyatnya.

– Dinasti Bani Abbasiyah;
Khalifah Harun Al Rasyid dari Dinasti Abbasiyah meraih puncak Kejayaan Islam. Di masa Khalifah Sholahuddin Al-Ayyubi, umat Islam merebut kembali Baitul Maqdis atau Yerrussalem dari Pasukan Salib.

– Kesultanan Utsmani Turki
Didalam Kitab sejarah dunia Barat, ianya dikenal dengan The Ottoman Empire.
Khalifah Usmani Muhammad Al-Fatih berhasil menaklukan Romawi Byzantium dengan menguasai Konstatinopel yang sekarang dikenal sebagai kota Istanbul, Turki. Selama 13 abad umat Islam mencapai kejayaannya baik bidang politik mahupun ilmu pengetahuan.

Pada zaman ini,Seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, adalah zaman Mulkan ‘Adhan atau “Penguasa Menggigit” karena sejatinya mereka tetap memegang teguh ajaran Al-Qur’an dan Sunnah. Kerap terjadi pergelodakan kekuasaan dan keadilan. Banyak terjadi perebutan kekuasaan meskipun disebut Khalifah; tapi penerusan kekuasaan dilakukan secara turun temurun. Sehingga di beberapa tempat muncul Dakhanun, yaitu “Men-Sunnah-kan selain Sunnah-ku dan memberi petunjuk selain petunjuk-ku”. Salah satu contohnya adalah pergantian Pemimpin yang selalu diwariskan kepada Putra Atau waris ini bukanlah tuntunan Rasulullah SAW.

Hingga pada tanggal 1924 M (28 Rajab 1342 H), para pengkhianat Islam atas nama kebebasan yang dipimpin oleh Mustafa Kamal Attaturk berhasil menjagal Khilafah The Ottoman Empire. Majlis Nasional Agung yang berada di Turki menyetujui 3 buah undang-undang iaitu :
1. Menghapuskan KeKhalifahan,
2. Menurunkan Khalifah, dan
3. Mengasingkannya bersama Keluarganya.

“Sejak itulah umat Islam menjadi terpecah belah dan tidak memiliki kekuatan.”

Penyebab utama runtuhnya The Ottoman Empire adalah kerana jauhnya masyarakat dari sistem pemerintahan Al Quran, sehingga mudah dilemahkan dan dikalahkan. Setelah runtuhnya sistem pemerintahan Islam, maka selanjutnya umat Islam mulai menjalani kehidupan dengan mengikut kepada pola kehidupan bermasyarakat dan bernegara ala Barat.

4. Zaman Jabbariyah
Zaman Jabbariyah adalah zaman kebebasan maksiat dimana-mana, Fitnah-fitnah bertebaran untuk melemahkan kaum Muslimin (era fitnah terbesar akan terjadi saat Dajjal muncul) dan seluruh umat manusia dikuasai oleh Pemimpin Ditaktor yang mementingkan dirinya sendiri dan golongannya. Jika kita perhatikan, jumlah ummat Islam banyak tetapi sedikit sahaja yang berjihad untuk membela Islam. Zaman ini sudah terjadi sekarang dimana ianya adalah zaman kita.

5. Jaman Khilafah ll
Pada zaman ini, dimana kembali semula seperi pada Jaman Rasulluah SAW. Pada zaman ini, umat Islam akan dipimpin oleh Imam Mahdi hanya berlangsung lebih kurang 9 tahun.

Pada Jaman ini juga, Dajjal akan muncul, Nabi Isa AS juga muncul yang ditugaskan untuk membunuh Dajjal dan mengIslamkan orang-orang Kafir. Kemudian, kehidupan dunia ini akan diakhiri dengan kiamat.

Para Ulama hadis telah membuat jangkaan mengenai usia Dunia atau umat islam:

1. Ibnu Hajar Asqalani
seorang ulama pakar hadis, kitab beliau yang terkrnal di Indonesia adalah Fathul Barri Beliau berkata umur umat Islam atau dunia hanya sampai 1476 H. Hadis Tarmizi juga mengatakan usia dunia ini hanya sekitar 1476 H.

2. Imam As-syuyuthi
Beliau mengatakan umur umat Islam hanya sampai 1477 H

3. Ibnu Hajar Hambali
kata Beliau umur umat Islam lebih dari 1400 H namun tidak sampai 1500 H

sekarang umur umat Islam sudah sampai pada 1439 H. Sesungguhnya, tiada sesiapa pun yang mengetahui masa bila berlakunya hari kiamat, termasuklah Rasulullah SAW. Walau bagaimanapun, Rasulullah telah memberitahu bahawa usia dunia ini tidak sampai 1500 H. Sekitar 60 tahun sahaja lagi. Wallahu’alam bisshawab ( Allah mengetahui yang sebenar-sebanarnya)

Perbanyakkan Amalan, jadikan Al-quran dan As-sunnah sebagai petunjuk dan pelindung hidup.

(Sumber:tafsir Al-Azhar , perbedaan khalifah-khalifah)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*